Aktualności

logotypy-eu
Z dniem 1 maja 2017 r. rozpoczynamy realizację projektu unijnego „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, w którym udział biorą 3 instytuty (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej i Instytut Muzyki).

Projekt „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje w Akademii Pomorskiej w Słupsku”realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku nr POWER 03.01.00-IP.08-00-PRK/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym dla studentów/ek studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe (IBN), Pedagogika (IPiPS), Edukacja Artystyczna (IMuz).  

Projekt jest realizowany od 1 maja 2017 roku do 1 maja 2018 roku.

Celem głównym Projektu jest uzupełnienie deficytów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych studentów/ek na w/w kierunkach.

Rezultatem Projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych 45. studentów/ek Akademii Pomorskiej w wyniku wprowadzenia nowych form kształcenia, w tym specjalistycznych, certyfikowanych warsztatów, wizyt studyjnych u pracodawców.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 532 025,00 zł. i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie 448 390,67 zł.
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 65 754,33zł.
  • wkład własny w kwocie 17 880,00 zł

Załączniki:
- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
- Formularz zgłoszeniowy do Projektu
- Deklaracja udziału w Projekcie
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Oświadczenie
- Zobowiązanie do odbywania wszystkich zaplanowanych w Projekcie zajęć
- Zobowiązanie

Kontakt

Instytut Muzyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Partyzantów 27
76-200 Słupsk


Sekretariat Instytutu
mgr Beata Grabowska
Telefon: 59 842 71 68
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

chopin musical logo medium